ARAMA SONUÇLARI

Sidyma Olives

Sidyma Olives

Sidyma Olives Hakkımızda Güney Ege bölgesi Dilmit, Memecik ve Delice türü zeytinleri bulundukları coğrafya gereği, içeriklerinde bulunan ve mucize olarak adlandırılan bazı fenolik bileşikler açısından son derecede zengindir. Bu tür zeytinlerden üretilen zeytinyağları, çeşitli hastalıkların tedavisi ve önlenmesi amacı ile yöre halkı tarafından asırlardır kullanılmaktadır. Bu da bölgedeki bu tür zeytinleri hem medikal hem de […]

Verified by MonsterInsights